Veszélyes áruk szállítása, ADR tanácsadás

Vegyipari cégekkel folytatott hosszú éves együttműködésünk alapja, hogy veszélyes áruk szállításával is foglalkozunk, ADR tanácsadás szolgáltatást is kínálunk az ügyfeleinknek. Tisztában vagyunk a szigorú vegyipari előírásokkal, rakodási feltételekkel, az oktatás, a védőfelszerelés és védőruházat szükségességével, valamint az ADR jogszabály követelményeivel a szállított anyagra vonatkozóan.

Magyarország 1979-ben csatlakozott a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás-hoz (Europen Agreement Concering the International Carriageof Dangerous Goods by Road) (ADR). A jogszabályt az 1979 évi 19.törvényerejű rendelet hirdette ki. A 2007.évi CXX.számú törvény a legmagasabb jogszabályi szintre emelte a veszélyes áruk szállításának szabályozását.

 A 2015.évi LXXXIX. törvény rendelkezik az ADR „A” és „B” Melléklete 2015. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről.  Belfoldi alkalmazását a 43/2015 (VII.20) NFM rendelet megjelenésével módosították.

1988.évi I.törvény képezi a belföldi közúti közlekedés alapját, amely magába foglalja a veszélyesáru-szállítással kapcsolatos alap jogosultságokat és kötelezettségeket szállítói és hatósági vonatkozásban.

A kémiai biztonságról szól a 2000.évi XXV.törvény.
2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról rendelkezik. Meghatározza a veszélyes hulladékok jellemzőit, megadja a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek alapjait. 

A VESZÉLYES ÁRUK SZÁLLÍTÁSÁRA ÉS ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ FONTOSABB JOGSZABÁLYOK

Az ADR „A” és „B” Melléklete belföldi alkalmazását elrendelő 61/2013 (X.17) NFM rendelet hatálytalanította 71/2011.(XII.8.) NFM rendelettel módosított   38/2009. (VIII.7.) KHEM rendeletet.

A többször módosított 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet („KRESZ”) a veszélyes árut szállító járművek közúti közlekedésének feltételeit határozza meg. 
6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeit szabályozza, külön is foglalkozva a veszélyes árut szállító járművekkel.

 A 7/2011.(III.8.)NFM rendelet a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő szállítását szabályozza.

101/1996.(VII.12.) Kormányrendelet, illetve a módosítására kiadott 240/2005.
(X.27.) Kormányrendelet hirdette ki a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanítási szóló Bázeli Egyezmény belföldi alkalmazását.

98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet és legutóbbi módosítása a 182/2009. (IX.10.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeit szabályozza, összehangolva az ADR előírásaival.

Az 1/2002.(I.11.) Kormányrendelet, illetve legutóbbi módosításai 24/2006. (II.3.) és 60/2007. (III.31.) Kormányrendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szól.