Adatvédelmi tájékoztató

A honlap használata

A Lando Hungáris Kft. a www.lando.hu honlapon teszi lehetővé az érdeklődők számára, hogy a honlapon kínált szolgáltatásokat igénybe vegyék, érdeklődjenek, vagy rendelést küldjenek.

A honlapot Ön kizárólag saját felelősségére használhatja. A használat során sütit (cookie) kaphat honlapunktól, és az oldalunk látogatottságát figyelő vállalkozástól (Google Inc.). A sütik elfogadása nem kötelező, a böngészőben letiltható, viszont egyes szolgáltatásainkat (mint például az oldalra való belépés) csak a sütik elfogadásával tudja igénybe venni.

Az interneten történő üzenettovábbítás tartalmához a Lando Hungária Kft. információbiztonsági intézkedései ellenére, tőle függetlenül illetéktelen személyek hozzáférhetnek, módosulhat vagy elveszhet a tartalom. A Lando Hungária Kft. azon károkért, veszteségekért nem felel, költségtérítést nem vállal, amelyek a honlap használatával összefüggésben keletkeznek, nem vállal felelősséget a honlap üzemzavaráért, az információvesztéséért. A Lando Hungária Kft . nem felel az illetéktelen betolakodók (hackerek) és vírusok által meghamisított számítógépes rendszerekkel, adatokkal ill. szoftverekkel kapcsolatban felmerülő károkért.

A Lando Hungária Kft. a honlapon megjelenő tartalmakat bármikor módosíthatja, átírhatja, továbbá az elérhetőségét megszüntetheti.

A Lando Hungária Kft . honlapján, és valamennyi aloldalán található árak Magyar Forintban értendők.

Adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató

Az adatok kezelésével kapcsolatban a Lando Hungária Kft. ezúton is tájékoztatja a megrendelést adókat, érdeklődőket az általa kezelt személyes adatok kezelésének módjáról, az adatkezelés elvéről, jogalapjáról és céljáról; a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedésekről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A Lando Hungária Kft. a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és törvénnyel összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Adatkezelésre vonatkozó jogszabály:

1992. évi LXIII. törvény rendelkezik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

További, az adatkezelésre iránymutatást adó jogszabályok:

2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról

2000. évi C. törvény a számvitelről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2016/679 EK Rendelet

Az adatkezelő megnevezése:

Lando Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatkezelő elérhetősége:

A www.lando.hu kapcsolat menüpontban megadottak alapján.Az adatkezelés meghatározása

1. Az adatkezelés a honlapon keresztül jelentkezők adataira (név, e-mail cím, telefonszám) vonatkozik. Az adatkezelés a honlapon elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz és a szolgáltatásokról történő tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.

2. Az adatkezelés a jelentkezők által kitöltött érdeklődés adataira, valamint a megrendeléshez, információkéréshez szükséges személyes adatok kezelésére vonatkozik. Az adatkezelés a 2016/679 EK Rendeletnek megfelelően történik.

Az adatkezelés jogalapja a jelentkező önkéntes hozzájárulása a 1992. évi LXIII. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint, valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A hozzájárulást az érintett a honlap és a szolgáltatás használatával, valamint a honlapon az adatkezelési nyilatkozat megismerésének és elfogadásának kattintásával adhatja meg.

Kezelt adatok

A Lando Hungária Kft. a megrendelést leadó, szolgáltatásról érdeklődő által a jelentkezés során rendelkezésre bocsátott adatokat kezeli.

  1. Online érdeklődés esetén: vezeték- és keresztnév, telefonszám, e-mail cím

  2. Megrendelés esetén: vezeték- és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, lakcím, szállítási címAz adatkezelés célja

Online jelentkezés során megadott adatok kezelésének célja a jelentkezővel (érdeklődővel) történő kapcsolatfelvétel, a szolgáltatásokról szóló tájékoztatás, megrendelés leadás.

Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

Adatkezelés időtartama

Online foglalás során kötelezően megadott személyes adatok kezelése az online érdeklődés, info@lando.hu oldalra küldött email elküldésével kezdődik és a tranzakció végéig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a konkrét adat törléséig tart. Kérés esetén az adatok az esedékesség napján törlésre kerülnek.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az érdeklődők adatait a Lando Hungária Kft. harmadik fél részére nem adja tovább.

Adatbiztonság

A Lando Hungária Kft. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a megrendelők és érdeklődők által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a rendszer üzemeltetését végző adatfeldolgozóknál telepített, védett szerveren tárolja.

Jogok, jogérvényesítési lehetőségek

A jelentkező és érdeklődő természetes személy bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Lando Hungária Kft . által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Tájékoztatás kérhető: info@lando.hu email címen.

Amennyiben a megrendelő, információt kérő az adatainak törlését kéri, azt írásban jelezheti. A Lando Hungária Kft . a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat.

A Lando Hungária Kft. jogosult kártérítés érvényesítésére, amennyiben a megrendelő az online rendelés során a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, és a hatóságoknak minden segítséget megad a jogsértő személy személyazonosságának megállapításához.

Elektronikus levélcímek felhasználása

A Lando Hungária Kft. külön figyelemmel kezeli az elektronikus levélcímeket és azok felhasználását, így azokat – amennyiben a foglalást leadó, érdeklődő hozzájárulását adta – csak az alábbi esetekben használja fel:

– kapcsolattartáshoz

– marketing anyagok elküldéséhez

– reklám, hirdetés e-mail küldéséhez

A Lando Hungária Kft. reklám és hirdetés céljából e-mailt csak abban az esetben küld, ha az érdeklődő előzetesen, egyértelműen kifejezett, önkéntes hozzájárulását adta.

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége

A Lando Hungária Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a megrendelők, érdeklődők külön előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az érdeklődő a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot.

Jogvédelem

A Lando Hungária Kft. weboldalán elhelyezett szöveg, kép, letölthető dokumentum, és egyéb tartalom szerzői jogvédelem alatt áll, a weboldalon található tartalmakat más személy kizárólag a Lando Hungária Kft. előzetes írásbeli hozzájárulásával használhatja fel. A jogellenes felhasználás szerzői, polgári, illetve büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

Lando Hungária Kft. – ˆ szerzői joggal védve – Minden jog fenntartva