A nemzetközi szállítmányozás esetén is fontos kérdés

A nemzetközi szállítmányozás esetén is fontos kérdés

A nemzetközi szállítmányozás feladata

A nemzetközi szállítmányozás alapvető feladata, hogy a rakomány biztonságban és időben eljusson a feldótól a címzetthez. Sok esetben felmerül a kérdés, hogy vajon a nemzetközi szállítmányozásban részt vevő járművezető köteles-e elvégezni a lerakodást. Érdemes már itt az elején tisztázni, hogy a fel- és lerakodás alaphelyzetben a megbízó és a szállítmány címzettjének a feladata, vagyis ez nem tartozik a sofőrök feladatkörébe. A nemzetközi szállítmányozás területén természetesen ez nem gyakori kérés, de előfordulhat ilyen kérés, ezért érdemes erről a gyakorlatról néhány szót ejteni.

A nemzetközi szállítmányozás szigorú szerződési feltételekkel történik

A nemzetközi szállítmányozásban szolgáltatást nyújtók szinte kivétel nélkül alaposan kidolgozott szerződési feltételekkel fogadnak csak el megbízást. Ezekben a szerződésekben alapesetben nem szerepelnek különleges igények. Éppen ezért a lerakodást a legtöbb nemzetközi szállítmányozást végző cég elutasítja. Vannak ettől eltérő esetek, amikor a fuvarszerződésbe beleveszik a lerakodást is. Természetesen ilyen esetben a rakodásért egyrészt külön díjat számol fel a szállítmányozó cég másrészt kikötésre kerül, hogy a megbízó kötelessége biztosítani a lerakodáshoz szükséges megfelelő feltételeket. Ilyen például az elektromos béka vagy a targonca. Természetesen ezen kívül még jó néhány kérdést tisztázni kell. Ilyen pontok a

– lerakodásban történő részvétel aránya,

– a lerakodás pontos díjazása,

– a személyi és tárgyi feltételek biztosításának feladata,

– valamint a nemzetközi szállítmányozást végző cég felelőssége a rakodás közben bekövetkezett sérülésekért (áru és személyi egyaránt)

Milyen feltételekkel rakodhat egy gépkocsivezető?

Ehhez több feltételt is teljesíteni kell. Ha a gépkocsivezető végzi a lerakodást, úgy annak

– szerepelnie kell a munkaszerződésében vagy munkaköri leírásában,

– a gépkocsivezető munkaegészségügyi vizsgálatának is igazolnia kell, hogy rakodhat-e, és ha igen mekkora súlyt emelhet.

– a sofőrt munkavédelmi oktatás keretében ki kell képezni erre a feladatra, és természetesen el kell látni a munkához szükséges megfelelő munkavédelmi eszközökkel.

Itt fontos megjegyezni, hogy a lerakodáshoz használt egyszerű béka kezeléséhez nem kell végzettség. Azonban ez mindenképpen rakodásnak minősül, tehát a rakodást végzőt mindenképpen fel kell készíteni a használatára. Más a helyzet az elektromos eszközökkel történő rakodás esetén. Ebben az esetben szükséges egy gépkezelői képzésen való részvétel.