Mire kell figyelni a 45 órás pihenő kapcsán?

Mire kell figyelni a 45 órás pihenő kapcsán?

A Mobilitási Csomag jelentős változást hozott a mindennapokba, a közúti szállításban, nemzetközi szállítmányozás területén működő vállalkozások több oldalról is érintettek. Mára az új szabályokat többé-kevésbé mindenkinek sikerült megismernie, elsajátítania. De akármennyire is próbálnak a jogalkotók az egységes joggyakorlat érdekében törekedni az egyértelműségre, kérdőjelek folyamatosan felmerülnek. A helyes értelmezés érdekében időről-időre találkozhatunk uniós magyarázatokkal, pontosításokkal.

A nemzetközi szállítmányozást végző, nemzetközi viszonylatokban dolgozó gépjárművezetők hosszú időszakokat töltenek távol az otthonuktól. A járművezetők pihenőidejének ütemezésére vonatkozó rugalmasságnak átláthatónak és kiszámíthatónak kell lennie a gépjárművezető számára, és semmilyen módon nem veszélyeztetheti a közúti közlekedés biztonságát azáltal, hogy fokozza a járművezetők fáradtságát, és nem vezethet a munkakörülmények romlásához. Mindezek szempontjából kiemelt jelentősége van a járművezetők minőségi pihenésének.  A következőkben a 45 órás pihenőhöz kapcsolódó legfontosabb tudnivalókat és a kapcsolódó pontosításokat tekintjük át, ismertetve a leggyakrabban felmerült kérdéseket, segítve ezzel a rendelkezések pontos értelmezését.

Fogalmi pontosítás

Mindenekelőtt tekintsük át a heti pihenőidő fogalmát. Heti pihenőidő alatt értjük azt a heti időszakot, amelynek során egy járművezető szabadon rendelkezik az idejével. Ez az időszak magában foglalja a rendszeres heti pihenőidőt és a csökkentett heti pihenőidőt. Már első olvasásra is látszik, hogy a két fogalom között eltérés van. Bármely, legalább 45 órás pihenő rendszeres heti pihenőidőnek számít, ami ennél rövidebb időszak, az már csak csökkentett heti pihenőidő lehet, ami a rendelkezéseknek való megfelelés esetén legalább 24 óra folyamatos időtartamra csökkenthető.

Fontos, hogy a járművezetőnek bármely két egymást követő héten tartania kell legalább

  • két rendszeres heti pihenőidőt, vagy
  • egy rendszeres heti pihenőidőt és egy legalább 24 órás csökkentett heti pihenőidőt.

A heti pihenőidőnek legkésőbb az előző heti pihenőidő végétől számított hat, 24 órás időszak végén meg kell kezdődnie.

A nemzetközi szállítmányozás esetére, nemzetközi áruszállítást végző járművezetőkre egyedi rendelkezések vonatkoznak. A székhely szerinti tagállamon kívül két egymást követő, csökkentett heti pihenőidőt tarthatnak, feltéve, hogy a járművezető bármely négy egymást követő héten legalább négy, heti pihenőidőt tart, amelyek közül legalább kettő rendszeres heti pihenőidő. A járművezető abban az esetben tekinthető nemzetközi szállítást végzőnek, ha két egymást követő csökkentett heti pihenőidőt a munkáltató székhelye szerinti tagállamon és a járművezető tartózkodási helye szerinti országon kívül kezd meg.

Megfelelő körülmények az otthontól távol

A visszaélések elkerülése érdekében az ellenőrzéseknek kiemelt jelentőségük van. A társadalmi haladás előmozdítása érdekében meghatározásra került, hogy hol lehet eltölteni a heti pihenőidőt. A jogalkotók ezzel próbáltak gondoskodni arról, hogy a járművezetők megfelelő pihenési feltéteket élvezzenek. A szálláshely színvonala különösen fontos a rendszeres heti pihenőidő során, amelyet a járművezetőnek a vezetőfülkén kívül, a szállítási vállalkozásnak, mint munkáltatónak a költségére igénybe vett megfelelő szálláshelyen kell töltenie. A gépjárművezetők által igénybe veendő szálláshelynek színvonalasnak, megfelelő alvási és tisztálkodási helyiségekkel rendelkezőnek és genderbarátnak kell lennie. Miközben a rendszeres heti pihenőidő és a hosszabb pihenőidők nem tölthetők nem tölthetők a járműben vagy a parkolóban, hanem csak egy megfelelő szálláshelyen, amely a parkoló mellett is elhelyezkedhet, rendkívül fontos, hogy a járművezetők olyan biztonságos és védett parkolót tudjanak találni, amely megfelelő szintű biztonságot kínál, és megfelelő létesítményekkel rendelkezik. Fontos továbbá, hogy a parkolók jég- és hómentesek maradjanak. A színvonalas parkolók kialakításának előmozdítására vonatkozó törekvések uniós szinten már megindultak.

Töltheti-e a járművezető a napi, és a csökkentett heti pihenőidőt a járműben?

A rendszeres heti pihenőidők és a korábbi csökkentett heti pihenőidő kompenzációjaként tartott, 45 óránál hosszabb heti pihenőidők nem tölthetők a járműben. Ez azt jelenti, hogy a járművezető ezzel szemben dönthet úgy, hogy a napi pihenőidejét és / vagy a csökkentett heti pihenőidejét a járműben tölti. Pihenőnek számít minden meg nem szakított időszak, melynek során a járművezető szabadon rendelkezik idejével. Ebből a fogalommeghatározásból egyértelműen kiderül, hogy a napi vagy a csökkentett heti pihenőidő csak akkor tartható a járműben, ha az álló helyzetben van, mivel ez az egyetlen körülmény, amely lehetővé teszi a járművezető számára, hogy szabadon rendelkezzen az idejével. A rendszeres heti pihenőidőt és bármely, a csökkentett heti pihenőidő kompenzációjaként tartott, 45 óránál hosszabb heti pihenőidőt megfelelő alvási és tisztálkodási helyiségekkel rendelkező, erre alkalmas genderbarát szálláshelyen kell megtartani. Erre annak érdekében van szükség, hogy a járművezetők megfelelő pihenési feltételeket élvezzenek. Ugyanez az elv érvényes a napi és a csökkentett heti pihenőidőkre is, amelyek kizárólag akkor tarthatók a járműben, ha az megfelelő alvási helyiségekkel rendelkezik. Ez összhangban van a nemzetközi szállítmányozásban részt vevő  járművezetők megfelelő munkakörülményeinek biztosítására és a közúti közlekedésbiztonság javítására irányuló átfogó célkitűzésnek.  

Az önálló vállalkozási tevékenységet folytató járművezető tarthatja-e rendszeres heti pihenőidejét a járműben?

Az 561/2006/EK rendelet – általában véve – a rendelet hatálya alá tartozó járművekkel végzett szállítási műveletekben részt vevő összes járművezetőre alkalmazandó, függetlenül attól, hogy alkalmazottak vagy önálló vállalkozók. A rendelet hatálya kiterjed a heti pihenőidőnek a jármű vezetőfülkéjében történő eltöltésére vonatkozó tilalomra is. Ezt az a célkitűzés indokolja, hogy meg kell akadályozni a járművezetők (alkalmazottak vagy önálló vállalkozók) fáradtságát és ki kell küszöbölni a közúti közlekedés biztonságát veszélyeztető kockázatokat. Igaz, hogy az önálló vállalkozói tevékenységet folytató járművezetőkre nem alkalmazandóak az 561/2006/EK rendelet egyes rendelkezései, például az a rendelkezés, amely az alkalmazottként foglalkoztatott járművezetők és a munkáltatók közötti jogviszonyt szabályozza, így pl. a nemzetközi szállítmányozást végző járművezetők hazatérésének megszervezése. A heti pihenőidőnek a jármű vezetőfülkéjében történő eltöltésére vonatkozó tilalom esetén azonban nem ez a helyzet. Ilyen esetben a járművön kívüli szálláshellyel kapcsolatos költségeket az önálló vállalkozói tevékenységet folytató gépjárművezetőnek kell fedeznie.

Milyen az a megfelelő, genderbarát szálláshely, ahol a rendszeres heti pihenőidőt el kell tölteni?

A jogszabály kimondja, hogy a járművezetőknek hetente legalább 45 órát pihenniük kell. Ezeket a rendszeres heti pihenőidőket tilos a járműben tölteniük, ezekre megfelelő alvási és tisztálkodási helyiségekkel rendelkező, mindkét nem számára alkalmas (ún. genderbarát) szálláshelyen kell sort keríteni. A jogszabály nem definiálja a megfelelő szálláshely fogalmát és nem állít fel olyan kritériumokat sem, amelyek lehetővé tennék ezt a fogalommeghatározást. Ami viszont meghatározásra került, hogy a szálláshelynek megfelelő és a magánéletet tiszteletben tartó alvási és tisztálkodási helyiségekkel kell rendelkeznie. Ilyen szálláshely lehet például szálloda, motel, bér- vagy magánlakás.

Milyen bizonyítékot kérhet az ellenőr a járművezetőtől annak igazolására, hogy rendszeres heti pihenőidejét nem a kabinban, hanem egy megfelelő szálláshelyen töltötte?

A 165/2014/EU rendelet megtiltja a tagállamoknak, hogy kötelezővé tegyék a járművezetőknek a jármű elhagyása után végzett tevékenységek dokumentálását. A járművön kívül töltött rendszeres heti pihenőidő is ilyen tevékenységnek számít. A végrehajtó szervek ezért nem követelhetnek meg a járművezetőktől olyan dokumentumokat, amelyek igazolnák, hogy a közúti ellenőrzést megelőző, rendszeres heti pihenőidejüket nem a járműben töltötték. A járművezetőket vagy a munkáltatókat csak akkor lehet büntetéssel sújtani, ha az ellenőrök rajtakapják a vezetőt, hogy épp a rendszeres heti pihenőidejét (vagy a kompenzációként tartott, 45 óránál hosszabb rendszeres heti pihenőidőt) tölti a járműben.

Ha egy járművezető komppal vagy vonattal szállított járművet kísér, van hálókabinja és az utazás 8 óránál tovább tart, köteles-e rendszeres heti pihenőidejének többi részét egy megfelelő szálláshelyen tölteni, vagy töltheti-e a rendszeres heti pihenőidő e részeit a járműben?

A rendszeres heti pihenőidők és a korábbi csökkentett heti pihenőidő kompenzációjaként tartott, 45 óránál hosszabb heti pihenőidők nem tarthatók a járműben. A rendelkezések kiemelik azonban az eseteket, amikor a járművezető komppal, vagy vonattal szállított járművet kísér. Ilyenkor bizonyos tekintetben kivételt lehet tenni, de a megállapított tilalomtól továbbra sem lehet eltérni, azaz semmilyen típusú pihenőidőt nem szabad a járműben tölteni. A kivétel csak arra vonatkozik, hogy a járművezető megszakíthat bizonyos pihenőidőket (azaz a rendszeres napi pihenőidőt, a csökkentett heti pihenőidőt, vagy a rendszeres heti pihenőidőt). A járművezetőnek ilyen esetekben biztosított eltérés tehát csupán a pihenőidő fogalmának módosítása. („minden meg nem szakított időszak, melynek során a gépjárművezető szabadon rendelkezik az idejével”) A járművezető tehát a kompra / vonatra való felszállás előtt, és a kompról / vonatról való leszállás után sem töltheti a rendszeres heti pihenőideje egyik részét sem a járműben.

(forrás: MP Logisztikai KKV Tanácsadó)