E-CMR

E-CMR

  • Post Category:Hírek

Mérföldkőnek számító a nemzetközi szállítmányozás terén indult új kezdeményezés, amely az e-CMR bevezetését tűzte ki célul.

Három meghatározó hazai szállítmányozói és fuvarozói szervezet, a Magyar Szállítmányozók Szövetsége Egyesület (MSZSZ), a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NIT Hungary) és a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) határozott célként tűzik ki az elektronikus CMR fuvarokmány (e-CMR) hazai bevezetésének elősegítését.

A digitalizáció tartósan erősítheti a közúti fuvarozás és nemzetközi szállítmányozás versenyképességét is. Az ágazat meghatározó szakmai szervezeteinek vezetői szándéknyilatkozatot írtak alá a fuvarozás alapdokumentuma, a CMR fuvarlevél elektronikus platformjának hazai bevezetése érdekében, jan. 28-án, Budapesten.

A logisztikai folyamatok digitalizációjának újabb mérföldköve jelentősen hozzájárulhat az ellátási lánc hatékonyabb működéséhez és átláthatóságához is. A CMR fuvarokmány a nemzetközi szállítmányozás világában még mindig papír alapon működik, legtöbbször postai úton jut el a fuvarozótól a szállítmányozóhoz, a szállítmányozótól pedig a feladóhoz, ügyfélhez. E nehézkes, időigényes gyakorlatot váltaná ki az okmány digitalizációja, amelyre az EU egyes tagállamaiban már van példa és a CMR-Egyezmény kiegészítésének elfogadásával Magyarországon is megtörténhetne.

Az e-CMR bevezetése jelentősen növelheti a fuvarozók versenyképességét a számlázás felgyorsításával, az ágazat vállalkozásai így hamarabb hozzájuthatnak a fuvardíjukhoz. A termelővállalatok megbízásából eljáró szállítmányozók adminisztratív terhei csökkennek, átláthatóbb lesz számukra a fuvarozó cégek tevékenysége. A nemzetközi szállítmányozás érdekképviseleti szervezetei úgy vélik, hogy a digitális átállás a jelenlegi, idejétmúlt rendszer felváltásával jelentősen lerövidíti a folyamatok időigényét.

Az ágazati digitalizáció a fuvarozás, nemzetközi szállítmányozás terén működő szereplők mellett az állam számára is átláthatóbb működési környezetet teremthet. A szakminisztérium támogatja a kezdeményezést, a megvalósításhoz szükséges jogalkotás elindításra készen áll.

A szándéknyilatkozat aláírói kiemelték, hogy a kiélezett, nemzetközi piaci versenykörnyezetben minél előbb indul el a magyarországi e-CMR, hasznát annál nagyobb mértékben élvezheti majd a logisztika, szállítmányozás, közúti fuvarozás és közvetetten a központi költségvetés is.

Forrás: Navigátorvilág, 2021. január-február