Káresemények a nemzetközi szállítmányozásban

Káresemények a nemzetközi szállítmányozásban

  • Post Category:Hírek

A nemzetközi szállítmányozás során sajnos esetenként elfordulnak káresemények, amelyekért a részt vevő felek lehetnek felelősek. Lehetnek szállítmányozói hibára, fuvar során keletkezett sérülésre, tehergépjármű nem megfelelő műszaki állapotára, ill. elégtelen tájékoztatásra, feladói hibára, rakodási hibára visszavezethető káresemények is.

A fuvarozás, szállítmányozás során a fuvarozó felel az áruban esett károkért, felelőssége az áru hiánytalan átadásáig tart. Ez alól csak akkor mentesül, ha a sérülést a megrendelő  hibája, magatartása, az áru hibája, vagy olyan külső körülmény okozta, amit a fuvarozó nem látott és nem is láthatott előre. A nemzetközi szállítmányozás, fuvarozás szabályait összefoglaló CMR Egyezmény szerint ha a címzett az árut úgy vette át, hogy annak állapotát nem vizsgálta meg, vagy megvizsgálta, de a fenntartásait nem közölte a fuvarozóval, akkor úgy kell tekinteni, hogy az árut a fuvarlevélben leírt állapotban szállították le neki. Ha az árut megvizsgálják és azon külsőleg is felismerhető hiányosság, sérülés van, akkor kifogásait azonnal közölnie kell. Ha nincs külsőleg látható sérülés, és a probléma csak később, felhasználáskor, felnyitáskor derül ki, akkor a címzett 7 munkanapon belül jelezheti a fuvarozó felé a kiszállítással kapcsolatos kifogásait. A fenntartásokat minden esetben írásban kell közölnie. A fuvarozási szerződések alapján létrejövő követelések elévülési ideje 1 év, így az egy éven belül bármikor követelhető kártérítést a kárt okozó fuvarozótól, szállítmányozótól.

Fontos kérdés minden esetben a nemzetközi fuvarozás, szállítmányozás során, hogy a kár észlelésekor mi a teendő. A kártérítési igény érvényesítéséhez a károkozás tényét bizonyítani szükséges. A legegyszerűbb módszere ennek az, ha az áru átvételekor jegyzőkönyvet vesznek fel a felek és a sofőr aláírásával elismeri a károkozást. Ha esetleg a le- vagy felrakodásról készült videofelvétellel szeretnénk bizonyítani a károkozást, előtte érdemes a sofőröket tájékoztatni arról, hogy felvétel készül a raktáraknál, ehhez kérjük hozzájárulását. Nemzetközi szállítmányozás, fuvarozás során a fuvarozó anyagi felelőssége limitált. A CMR Egyezmény alapján a kártérítési felelősség felső határa 8,33 SDR (kb. 10 EUR) bruttó kilogrammonként, az elveszett vagy sérült árura. Értékes áruk esetén ezért érdemes még a rakodás megkezdése előtt egyedi szállítmánybiztosítást kötni. Ebben a szállítmányozók, köztük a Lando Hungaria Kft. is készségesen segít ügyfeleinek.