ADR módosítás

ADR módosítás

  • Post Category:Hírek

A veszélyes áruk szállítása területén 2020. novemberében megjelent az 508/2020. Kormányrendelet, amely az ADR módosító jegyzőkönyvét hirdette ki.

A veszélyes áruk szállítása szabályozására, 1957-ben Genfben létrejött ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás) Egyezmény 2021-re a csatlakozási jogosultságokban változott az egyes országok számára. Csatlakozási lehetőséget biztosítottak az Egyesült Nemzetek Szervezetének azon tagországai részére is, amelyek az Európai Gazdasági Bizottság munkájában aktívan részt vesznek.

Ezzel a Veszélyes Áruk Szállítása Munkacsoport javaslatát követve, a megállapodás nevéből törölték az „Európai” megnevezést. A Megállapodás új címe így: Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás. Az ADR betűszó változatlan maradt.

Az egyes országok úgy válhatnak szerződő felekké, hogy a Megállapodást aláírják, megerősítik azt és csatlakoznak hozzá. Az Európai Gazdasági Bizottság Közgyűlése a globális közúti biztonság javítását tűzte ki célul, ezzel összhangban megerősítették az ADR szerepét és fontosságát a veszélyes áruk szállítása terén, mint az ENSZ egyik fontos jogi eszköze a közútbiztonság érdekében és arra ösztönzi a tagországokat, hogy váljanak szerződő felekké, ha még nem lennének azok.