Lando Hungária Kft. online felülete

Ha szállítással, szállítmányozási szolgáltatással kapcsolatos információkat, illetve más szolgáltatásunkat szeretné elérni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot! Belépési felületet a menüben ( kapcsolat) érheti el. A nevét, elérhetőségét megadhatja a részünkre, a visszajelzés lehetővé tétele érdekében. Amennyiben a megvalósult tranzakció ( szállítás) időpontját követően az adatai törlését kéri, ezt jelezze számunkra. Ellenkező esetben az adatok a bizalmas adatokra vonatkozó előírásoknak megfelelő rendszerben tárolásra kerülnek, így egy következő érdeklődés esetén ezekre hivatkozunk.

Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztató

A honlap használata

A Lando Hungáris Kft. a www.lando.hu honlapon teszi lehetővé az érdeklődők számára, hogy a honlapon kínált szolgáltatásokat igénybe vegyék, érdeklődjenek, vagy rendelést küldjenek.

A honlapot Ön kizárólag saját felelősségére használhatja. A használat során sütit (cookie) kaphat honlapunktól, és az oldalunk látogatottságát figyelő vállalkozástól (Google Inc.). A sütik elfogadása nem kötelező, a böngészőben letiltható, viszont egyes szolgáltatásainkat (mint például az oldalra való belépés) csak a sütik elfogadásával tudja igénybe venni.

Az interneten történő üzenettovábbítás tartalmához a Lando Hungária Kft. információbiztonsági intézkedései ellenére, tőle függetlenül illetéktelen személyek hozzáférhetnek, módosulhat vagy elveszhet a tartalom. A Lando Hungária Kft. azon károkért, veszteségekért nem felel, költségtérítést nem vállal, amelyek a honlap használatával összefüggésben keletkeznek, nem vállal felelősséget a honlap üzemzavaráért, az információvesztéséért. A Lando Hungária Kft . nem felel az illetéktelen betolakodók (hackerek) és vírusok által meghamisított számítógépes rendszerekkel, adatokkal ill. szoftverekkel kapcsolatban felmerülő károkért.

A Lando Hungária Kft. a honlapon megjelenő tartalmakat bármikor módosíthatja, átírhatja, továbbá az elérhetőségét megszüntetheti.

A Lando Hungária Kft . honlapján, és valamennyi aloldalán található árak Magyar Forintban értendők.

Adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató

Az adatok kezelésével kapcsolatban a Lando Hungária Kft. ezúton is tájékoztatja a megrendelést adókat, érdeklődőket az általa kezelt személyes adatok kezelésének módjáról, az adatkezelés elvéről, jogalapjáról és céljáról; a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedésekről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A Lando Hungária Kft. a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és törvénnyel összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

 

Adatkezelésre vonatkozó jogszabály:

  1. évi LXIII. törvény rendelkezik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
  2. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

További, az adatkezelésre iránymutatást adó jogszabályok:

  1. évi CI. törvény a felnőttképzésről
  2. évi CXX. törvény a tőkepiacról
  3. évi C. törvény a számvitelről
  4. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2016/679 EK Rendelet

Az adatkezelő megnevezése:

Lando Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatkezelő elérhetősége:

A www.lando.hu kapcsolat menüpontban megadottak alapján.

Az adatkezelés meghatározása

  1. Az adatkezelés a honlapon keresztül jelentkezők adataira (név, e-mail cím, telefonszám) vonatkozik. Az adatkezelés a honlapon elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz és a szolgáltatásokról történő tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.
  2. Az adatkezelés a jelentkezők által kitöltött érdeklődés adataira, valamint a megrendeléshez, információkéréshez szükséges személyes adatok kezelésére vonatkozik. Az adatkezelés a 2016/679 EK Rendeletnek megfelelően történik.

Az adatkezelés jogalapja a jelentkező önkéntes hozzájárulása a 1992. évi LXIII. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint, valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A hozzájárulást az érintett a honlap és a szolgáltatás használatával, valamint a honlapon az adatkezelési nyilatkozat megismerésének és elfogadásának kattintásával adhatja meg.

Kezelt adatok

A Lando Hungária Kft. a megrendelést leadó, szolgáltatásról érdeklődő által a jelentkezés során rendelkezésre bocsátott adatokat kezeli.

  1. Online érdeklődés esetén: vezeték- és keresztnév, telefonszám, e-mail cím
  2. Megrendelés esetén: vezeték- és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, lakcím, szállítási cím

Az adatkezelés célja

Online jelentkezés során megadott adatok kezelésének célja a jelentkezővel (érdeklődővel) történő kapcsolatfelvétel, a szolgáltatásokról szóló tájékoztatás, megrendelés leadás.

Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

Adatkezelés időtartama

Online foglalás során kötelezően megadott személyes adatok kezelése az online érdeklődés, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oldalra küldött email elküldésével kezdődik és a tranzakció végéig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a konkrét adat törléséig tart. Kérés esetén az adatok az esedékesség napján törlésre kerülnek.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az érdeklődők adatait a Lando Hungária Kft. harmadik fél részére nem adja tovább.

Adatbiztonság

A Lando Hungária Kft. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a megrendelők és érdeklődők által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a rendszer üzemeltetését végző adatfeldolgozóknál telepített, védett szerveren tárolja.

Jogok, jogérvényesítési lehetőségek

A jelentkező és érdeklődő természetes személy bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Lando Hungária Kft . által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Tájékoztatás kérhető: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email címen.

Amennyiben a megrendelő, információt kérő az adatainak törlését kéri, azt írásban jelezheti. A Lando Hungária Kft . a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat.

A Lando Hungária Kft. jogosult kártérítés érvényesítésére, amennyiben a megrendelő az online rendelés során a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, és a hatóságoknak minden segítséget megad a jogsértő személy személyazonosságának megállapításához.

Elektronikus levélcímek felhasználása

A Lando Hungária Kft. külön figyelemmel kezeli az elektronikus levélcímeket és azok felhasználását, így azokat – amennyiben a foglalást leadó, érdeklődő hozzájárulását adta - csak az alábbi esetekben használja fel:

- kapcsolattartáshoz

- marketing anyagok elküldéséhez

- reklám, hirdetés e-mail küldéséhez

A Lando Hungária Kft. reklám és hirdetés céljából e-mailt csak abban az esetben küld, ha az érdeklődő előzetesen, egyértelműen kifejezett, önkéntes hozzájárulását adta.

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége

A Lando Hungária Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a megrendelők, érdeklődők külön előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az érdeklődő a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot.

Jogvédelem

A Lando Hungária Kft. weboldalán elhelyezett szöveg, kép, letölthető dokumentum, és egyéb tartalom szerzői jogvédelem alatt áll, a weboldalon található tartalmakat más személy kizárólag a Lando Hungária Kft. előzetes írásbeli hozzájárulásával használhatja fel. A jogellenes felhasználás szerzői, polgári, illetve büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

Lando Hungária Kft. - ˆ szerzői joggal védve – Minden jog fenntartva

aktualitasok HU

Lando ajanlatkeres EN

Lando ekaer en

Lando hasznos linkek EN

Lando group

Tequa Zert logo